Názov Autor Cena 
43. etologická konference
Petrusková Tereza (2016)
[ Ostatné ]
Česká a Slovenská etologická společnost a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
0.00 €
4th International Scientific Correspondence Conference - Legal, Economic, Managerial and Environmental Aspects of Performance Competencies by Local Authorities
Bandlerová Anna a et al. (2016)
[ Ostatné ]
0.00 €
Bezpečnosť a kontrola potravín
Golian Jozef a kolektív (2017)
[ Ostatné ]
Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie na CD
0.00 €
Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave - č. 40/2016
Golian Jozef, Juhásová Gabriela (2016)
[ Ostatné ]
BULLETIN 2016, č. 40
0.00 €
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Študijná príručka 2016/2017
Ondrišík Peter, Šimko Milan, Solčanská Marta (2016)
[ Ostatné ]
0.00 €
História a súčasnosť biochémie v podmienkach SPU v Nitre
Urminská Dana a kol. (2016)
[ Ostatné ]
0.00 €
ICMD 2015 Book of Proceedings of the 56th International Conference of Machine Design Departments
Bošanský Miroslav, Bucha Jozef, Kadnár Milan, et al. (2015)
[ Ostatné ]
0.00 €
International Scientific Days 2016 - The Agri-Food Value Chain: Challenges for Natural Resources Management and Society
Horská Elena, Kapsdorferová Zuzana, Hallová Marecla (2016)
[ Ostatné ]
Conference proceedings
0.00 €