Názov Autor Cena 
5-th International Scientific Horticulture Conference ISHC 2016
Šlosár Miroslav a kol. (2016)
[ Ostatné (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/pnhfuvwl4fiarhbcic1iuv9jhiiott.pdf
http://fzki.uniag.sk/ishc2016/
0.00 €
Agrobiodiversity for improving nutrition, health, and life quality 2016
Brindza Ján, Klymenko Svetlana, Grygorieva Olga (2016)
[ Ostatné (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/8pnibsjxdh1s8mg69m8x8w3d7vd2ed.pdf
0.00 €
Animal Physiology 2015
Adriana Kolesárová, Eva Tušimová (2015)
[ Ostatné (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/rq6ezzk7lubskre7yw8wrb6vu3lir8.pdf
Book of abstracts from 11th international scientific conference organized by the Slovak University of Agriculture in Nitra. The aim of the conference is to provide scientific information on the latest research in the field of animal physiology,…
0.00 €
Arboristický štandard - Rez stromov 1
Viera Paganová a kol. (2015)
[ Ostatné (e-publikácia) ] http://dx.doi.org/10.15414/2015.9788055213644
Tlačená publikácia ISBN 978-80-552-1402-3 Arboristický štandard „Rez stromov“ bol koncipovaný a zostavený s finančnou podporou kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠ SR KEGA v rámci projektu 012SPU-4/2013 „Projekt celoživotného vzdelávania…
0.00 €
Bezpečnosť a kontrola potravín - zborník prác z XV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
Golian Jozef a kolektív (2018)
[ Ostatné (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/qkfeim11s3obmo23mexdheseggpxh3.pdf
0.00 €
Biodiversity after the Chernobyl accident part I.
Brindza Ján, Klymenko Svitlana (2016)
[ Ostatné (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/7xc4klx5mesrgosu0rwy6fdk2rsu9l.pdf
978-80-552-1515-0
0.00 €
Biodiversity after the Chernobyl accident. Part II.
Klymenko Svitlana, Grygorieva Olga, Mňahončáková Erika (2016)
[ Ostatné (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/tpcka3c9lyotzzn9hfgdvvvjrxr55b.pdf
0.00 €
E-vzdelávanie na SPU v Nitre
Šemeláková Ľubica, Tóthová Darina, Poláčik Tomáš (2016)
[ Ostatné (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/xlby9hvqjt4pp7lnrwsmxa899u7h0d.pdf
Zborník príspevkov z celoškolského seminára
0.00 €
Filter
Detail
Sustainability of rural areas in practice
Sustainability of rural areas in practice
Mura Ladislav, Bumbalová Monika, Gubáňová Monika
978-80-552-1574-7
Ostatné (e-publikácia) - 2016
0.00 €
pdf