Názov Autor Cena 
CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve
Fuska Jakub, Kubinský Daniel (2017)
[ Skriptá (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/qem1kbr26uu9o78g5kp4k8bm7ey2bm.pdf
0.00 €
Hodnotenie kvality životného prostredia Návody na cvičenia
Lackóová Lenka (2016)
[ Skriptá (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/uh0vz75jhhf4dhicqigb93owjj7ldr.pdf
Návody na cvičenia
0.00 €
Krajinné plánovanie
Leitmanová Mária (2016)
[ Skriptá (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/s27vl18ssh56nf3vlkq39cluoeuekg.pdf
Návody na cvičenia
0.00 €
Kvantitatívna makroekonómia, zadania a riešenia príkladov
Bartová Ľubica (2016)
[ Skriptá (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/2ijawrxthhl26dongi3wi3cudg97y5.pdf
http://spu.fem.uniag.sk/ksov/predmety/kvantitativna_makro/cvicenia/KMAZadaniaRiesenia.pdf
0.00 €
Lesotechnické meliorácie
Kaletová Tatiana (2017)
[ Skriptá (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/tva5ugigwxtgjpxo35ljiyimju8a1o.pdf
0.00 €
Špeciálne zeleninárstvo
Šlosár Miroslav (2017)
[ Skriptá (e-publikácia) ]
0.00 €
Základné metódy a postupy stanovenia intenzity veternej erózie v GIS
Lackóová Lenka, Tárníková Mária, Streďanský Jozef (2017)
[ Skriptá (e-publikácia) ] http://ves.uniag.sk/files/pdf/vx4o90a3j7etlrq3ps36vdc8ygam4c.pdf
Návody na cvičenia
0.00 €