Názov Autor Cena 
Abundancia a priestorová štruktúra druhov čeľade Carabidae (Coleoptera) v podmienkach agroekosystémov
Ivanič Porhajašová Jana (2016)
[ Monografie ]
0.00 €
Agricultural Extension in EU Countries
Kadlečíková Mária a kol. (2013)
[ Monografie ]
2.60 €
Agricultural Trade in Central and Eastern Europe: The Impact of Market Imperfections and Transaction Costs on Production and Trade Specialization
Pokrivčák Ján a kol. (2010)
[ Monografie ]
3.00 €
Agrobiologické aspekty pestovania jedlých zemolezov, obsah nutričných látok a autokyanínov v plodoch
Matuškovič Ján a kol. (2010)
[ Monografie ]
3.50 €
Algorithms of autonomous mobile robots
Tóth Ladislav a kol. (2017)
[ Monografie ]
0.00 €
Analýza kľúčových technických faktorov ovplyvňujúcich kvalitu sejby u vybraných plodín
Pavol Findura, Ondrej Kuruc, Ján Jobbágy, Marek Angelovič (2015)
[ Monografie ]
0.00 €
Analýza pasívnej imunizácie prasiatok v postnatálnom období
Tomáš Kanka a kol. (2014)
[ Monografie ]
0.00 €
Animal genetic diversity in agriculture
Saša Dragin, Peter Chrenek, Ivan Stančić, Milan Stegić (2015)
[ Monografie ]
0.00 €